Regulament concurs

/
Regulament concurs

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este MEDIENA FURNITURE SRL. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Concursul va fi operat prin intermediul MEDIENA FURNITURE SRL, cod unic de inregistrare RO42993236, inregistrata la registrul comertului cu nr. J24/1038/2020.

Pe perioada Concursului, MEDIENA FURNITURE SRL va desfasura urmatoarele servicii:

Va contacta castigatorul pentru validarea si colectarea datelor in vederea livrarii premiilor;

Va preda premiile castigatorului, dupa validarea si identificarea acestora in conditiile stabilite prin Regulament;

La data acordarii premiilor va legitima castigatorul si va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor, Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioara legata de premiul acordat castigatorului.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 25 NOIEMBRIE 2020 – 5 DECEMBRIE 2020, pe pagina de Facebook Mediena Furniture. 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook Mediena Furniture.

Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 25 NOIEMBRIE 2020 – 5 DECEMBRIE 2020, astfel:

  1. Like si Share la aceasta postare pentru a afla si prietenii tai de concurs
  2. Like paginii de Facebook Mediena Furniture (https://www.facebook.com/medienafurniture)
  3. Follow profilului de Instagram Mediena Furniture (https://www.instagram.com/mediena.ro)
  4. Eticheteaza in comentarii un prieten caruia crezi ca ii place aceasta canapea

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Locul 1 – CANAPEA NORDIC ALBASTRU (https://mediena.ro/produs/canapea-nordic-albastru-3/)

Locul 2 – voucher de cumparaturi de 200 de lei pe site-ul mediena.ro

Locul 3 – voucher de cumparaturi de 100 de lei pe site-ul mediena.ro

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti utilizand tool-ul random.org si anuntati intr-un video care va fi postat pe pagina de FACEBOOK MEDIENA FURNITURE dupa incheierea concursului, in data de 7 decembrie 2020. Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIILOR

Organizatorul trebuie sa aduca la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa desemnarea castigatorilor, astfel: va fi contactat prin mesaj privat pe FACEBOOK  si i se va afisa numele pe pagina MEDIENA FURNITURE de pe FACEBOOK.

In cazul in care castigatorul nu trimite in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Castigatorul  va intra personal in posesia premiului, in  termen de maxim 15 zile lucratoare , astfel:

Va primi premiul prin curier rapid sau Posta Romana la adresa indicata de acesta dupa confirmarea premiului.

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 05 Decembrie 2020, ora 23:59 si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe site-ul organizatorului, regasit la adresa web https://www.mediena.ro

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Participarea in cadrul Concursului nu implica niciun fel de costuri suplimentare pentru participanti percepute de Organizator.

Participantii iau act de faptul ca, in conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obtinute de castigatorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile.

In acest sens, Organizatorul se obliga:

sa indeplineasca formalitatile privind plata si declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata si depunerea declaratiilor fiscale corespunzatoare);

sa achite pentru  castigator in termenul prevazut de legislatia fiscala, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de castigator prin acordarea premiilor. Organizatorul se obliga sa plateasca toate taxele catre autoritati aferente premiilor.

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre SC MEDIENA FURNITURE SRL si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente.

Incepe sa scrii si apasa Enter pentru a cauta

Cos de cumparaturi

Niciun produs în coș.